Wetgeving

Wetgeving

Opvolgend werkgeverschap

Als een werknemer over stapt van werkgever en hetzelfde werk gaat verrichten als hij daarvoor ook al bij jou deed, dan gelden de regels van opvolgend werkgeverschap. De werkgever moet rekening houden met het arbeidsverleden van de werknemer. Contracten die in de eerder gewerkte periodes golden, zijn bepalend voor het nieuwe contract dat de werknemer aangeboden krijgt. The Broom Company is partner van C.O.S. Flexwerk en samen weten wij precies hoe deze wettelijke voorschriften voor opvolgend werkgeverschap moeten worden toegepast. The Broom Company adviseert jou en houdt u volledig op de hoogte van de geldende regels.

Meer flexibiliteit, meer zekerheid

Sinds 1 juli 2015 is er de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Deze wet heeft gevolgen voor het uitzenden zonder werven. The Broom Company garandeert jou binnen de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) flexibiliteit en uw medewerkers zekerheid.

Wet werk en zekerheid & plaatsvervangend werkgeverschap

Sinds 1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid van kracht. Door deze wet sluit het arbeidsrecht beter aan op de veranderende arbeidsverhoudingen in onze samenleving. Met de wet wordt de rechtspositie van medewerkers sterker en voor werkgevers wordt het ontslagrecht sneller en goedkoper. De Wet Werk en Zekerheid heeft ook als doel om mensen uit de WW sneller aan een baan te helpen. Door deze wet is plaatsvervangend werkgeverschap een goede oplossing voor ondernemers. Doordat The Broom Company uw formele werkgeverschap overdraagt aan C.O.S. Flexwerk liggen daar ook de wettelijke verantwoordelijkheden.

Met plaatsvervangend werkgeverschap voldoe u aan de wet

De Wet Werk en Zekerheid heeft het plaatsvervangend werkgeverschap voor veel bedrijven nóg aantrekkelijker gemaakt dan het al was. Door de wet wordt het moeilijker voor u om aan de (aangescherpte) regels te voldoen én tegelijkertijd concurrerend te werken. The Broom Company helpt u graag de invloed van die wet op uw bedrijfsvoering te beperken met C.O.S. Flexwerk contracten. The Broom Company draagt al uw werkgeversrisico’s over aan C.O.S. Flexwerk en uw medewerkers vallen gewoon onder dezelfde arbeidsvoorwaarden.

Weten welke invloed de Wet Werk en Zekerheid heeft?

Weten welke invloed de Wet Werk en Zekerheid heeft op uw situatie in het bijzonder? The Broom Company weet welke gevolgen de huidige ontwikkelingen en regels precies hebben op uw onderneming. The Broom Company denkt in oplossingen en daar komt u verder mee. Nieuwsgierig hoe The Broom Company de C.O.S. Flexwerk contracten inzet om uw medewerkers te laten voldoen aan de wetgeving? Neem dan contact op.

Wet Ketenaansprakelijkheid

Alle wettelijk verplichte afdrachten komen bij de Belastingdienst terecht, dus ook de werknemersbelastingen. Als u via bemiddeling van The Broom Company C.O.S. Flexwerk medewerkers inzet, draagt C.O.S. Flexwerk netjes de verplichte loonheffingen af. Door de vele faillissementen van uitzendbureaus en payrollbedrijven heeft de belastingdienst de Wet Ketenaansprakelijkheid ingevoerd. Met de Wet Ketenaansprakelijkheid in de hand claimt de belastingdienst verschuldigde bedragen (aan werknemersbelastingen) verderop in de keten. Wanneer een schakel in de keten verzuimt de loonheffingen te betalen, wordt u als inlener wettelijk aansprakelijk gesteld voor de verschuldigde belastingen en premies.

WAADI voorkomt risico’s

The Broom Company helpt uw onderneming aan arbeidskrachten via plaatsvervangend werkgever C.O.S. Flexwerk, daar betaalt u ook voor aan C.O.S. Flexwerk. Sinds 1 juli 2012 is C.O.S. Flexwerk verplicht om als uitleenbureau geregistreerd te staan in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. De registratieplicht is vastgelegd in de WAADI (Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs). De overheid beoogt met deze wet meer zicht te krijgen op het in- en uitlenen van arbeidskrachten. Dit om misstanden in arbeidsconstructies te voorkomen. De WAADI is een prima wet, waarmee malafide praktijken eerder worden gesignaleerd, wat de branche ten goede komt.

Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)

U wilt dat uw medewerkers worden uitbetaald volgens de afspraken in de cao van uw branche. Bij sommige malafide payroll organisaties worden deze afspraken omzeild door speciale constructies te gebruiken. Zo probeerden zij de kosten voor de klant kunstmatig laag te houden (zie ook Ketenaansprakelijkheid voor gemiste belasting afdracht). Dankzij de invoering van de Wet Aanpak Schijnconstructies is dat nu voorbij. Alle payroll organisaties hebben de plicht transparant te zijn. Plaatsvervangend werkgevers, Payroll organisaties en onderaannemers moeten nu verplicht het cao-loon uitbetalen. Is daar geen sprake van, dan heeft  de medewerker de mogelijkheid dit te verhalen op de plaatsvervangend werkgever, payroll organisatie, de onderaannemer, maar ook op jou als opdrachtgever. Het is tegenwoordig makkelijk te zien voor een medewerker of hij volgens de cao wordt betaald. Op de loonstrook moet dit gespecificeerd worden. Als ondernemer moet u er voor zorgen dat u een partner selecteert die eerlijk en transparant te werk gaat en die u vertrouwt. The Broom Company wil die betrouwbare partner voor zijn.