ZZP’ers

Flexwerk in de markt

Goedkoop is duurkoop

Om de kosten en risico’s van het werkgeverschap terug te dringen is plaatsvervangend werkgeverschap is een goede oplossing. Helaas zijn er payroll organisaties en uitzendbureaus die hun positie misbruiken door medewerkers minder dan het cao-loon te betalen, waardoor zij aantrekkelijkere tarieven aanbieden dan anderen. The Broom Company, samen met C.O.S. Flexwerk, is van mening dat medewerkers niet benadeeld mogen worden en staat dan ook voor een cao-loon voor alle medewerkers. De malafide payroll organistaties en uitzendbureaus worden nu aangepakt met de Wet Aanpak Schijnconstructies. Ook de opdrachtgevers die in zee zijn gegaan met deze malafide organisaties lopen een groot risico. Bij het constateren van een overtreding kunnen de kosten ook op deze opdrachtgevers worden verhaald, zeker als de plaatsvervangend werkgever of payroll organisatie niet wil of kan betalen. Hierdoor wordt goedkoop is dus toch duurkoop. Met The Broom Company en de C.O.S. Flexwerk contracten bent u zeker van uw zaak en loopt u hier ook geen risico. The Broom Company schept vertrouwen met C.O.S. Flexwerk contracten. Dus geen trucjes. The Broom Company wil niet alleen dat u zorgeloos en zo flexibel mogelijk gaat ondernemen, maar ook dat medewerkers betaald worden zoals het hoort. C.O.S. Flexwerk geeft u dan ook de garantie dat zij zich houdt aan de regels van de Wet Aanpak Schijnconstructies. Zo wordt u zonder onnodige risico’s ontzorgd op uw personeels- en administratiekosten.

Plaatsvervangend werkgeverschap voor ZZP’ers

Werkt u als ZZP’er? Bent u ZZP’er? Of bent u een opdrachtgever die uitsluitend die ene gespecialiseerde ZZP’er nodig heeft? Het maakt niet uit aan welke kant van de arbeidsrelatie u ook staat, op risico’s en zeker onnodige risico’s zit niemand te wachten. De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) zorgt er in bijna alle gevallen dat risico’s niet te vermijden zijn. The Broom Company biedt daarom ook C.O.S. Flexwerk contracten aan voor ZZP’ers. Met het plaatsvervangend werkgeverschap behoudt u de flexibiliteit die u al hebt, daarbij krijgt u er wel veel meer zekerheid bij. Door de veranderingen in de flexibele arbeidsrelaties is dat wel zo prettig. The Broom Company biedt met de C.O.S. Flexwerk contracten ZZP’ers om Zelfstandige Zonder Problemen te worden.

Opdrachtgevers van ZZP’ers…

ZZP’ers vindt u tegenwoordig in veel verschillende ondernemingen en branches. In het VAR-tijdperk was het gunstig om hiervoor te kiezen; In die periode lag het risico bij de zelfstandige. Door het invoeren van de DBA is er veel veranderd. Met de DBA zijn er meer regels en lopen de opdrachtgevers veel meer risico dan voor de invoering van de DBA. De DBA eist dat u als ondernemer in samenspraak met de ZZP’er een modelovereenkomst opstelt, met daarin tot in detail jullie samenwerking. Werkt u met verschillende ZZP’ers dan moet u deze modelovereenkomst met elke ZZP’er afzonderlijk overeenkomen. Als sanctie staan er behoorlijke boetes en heffingen te wachten als achteraf blijkt dat de overeenkomst niet correct is gevolgd. Met plaatsvervangend werkgeverschap dek je dit risico’s af en je verliest je flexibiliteit niet. Uitvoering van de DBA-wet is voorlopig opgeschort, maar kan bij herinvoering en handhaving door de belastingdienst veel financiële schade berokkenen bij ZZP’ers.

……en dan worden ZZP’ers Zelfstandige Zonder Problemen

Het verkrijgen van opdrachten is door de Wet DBA voor de ZZP’er een stuk moeilijker gemaakt. Bij elke opdrachtgever een aparte overeenkomst sluiten en dan achteraf bij de belastingcontrole pas weten of het opgemaakte model juist was voor de opdracht. Bent u een ZZP’er die vaak op projectbasis werkt, dan weet u welke problemen u hierbij tegenkomt. Uiteindelijk leidt dit voor u en uw opdrachtgever tot boetes en naheffingen. De werking van deze wet DBA is voorlopig bevroren, dat betekent niet dat de wet is afgeschaft. Totdat er meer duidelijkheid is blijven de risico’s bestaan (voorlopig dus geen boetes en naheffingen, wel toetsing werkgevers-werknemersverhouding). Een passende oplossing voor beide partijen is plaatsvervangend werkgeverschap. Als ZZP’er bent u dan in één klap van alle risico’s af. Ook hebt u bij plaatsvervangend werkgeverschap meer zekerheid, terwijl u nog steeds aan verschillende projecten kunt werken.

Plaatsvervangend werkgeverschap (PW)

The Broom Company maakt gebruik van C.O.S. Flexwerk als plaatsvervangend werkgeverschap en is thuis in nagenoeg alle branches. The Broom Company maakt als HRM-adviseur gebruik van deze kennis en heeft zich dan ook niet gespecialiseerd in een specifieke branche. The Broom Company helpt u graag met de flexibiliteit die u nodig hebt om opdrachten binnen te halen en te realiseren en doet dat met C.O.S. Flexwerk contracten. Meer efficiency en het realiseren van een besparing op personeelskosten zijn de voornaamste redenen waarom klanten kiezen voor het model van plaatsvervangend werkgeverschap. Uw medewerkers worden door The Broom Company overgedragen aan C.O.S. Flexwerk en zijn juridisch daar in dienst, maar werken voor u. Dankzij de kennis en de kunde van The Broom Company is elke branche welkom. Vragen over plaatsvervangend werkgeverschap? Laat het weten.